Saketini

Sake + Limon amarillo + Cordial de ciruela

A artisan crafted cocktail that is sure to impress.